FANDOM


NewUI Pantheon Chiński
Flag chinese

Panteon chiński — moce chińskie noszą wspólną nazwę Niebiańskiej Biurokracji. To wspólny panteon bóstw obrządku chińskiego.

Na setkach światów materialnych, cesarzowie zakładają surowe dynastie, utrzymując, iż otrzymali swoją władzę w ramach upoważnienia od Niebiańskiego Cesarza - czysty znak boskiego poparcia. Ich obowiązkami jest działać jako przekaźnicy pomiędzy mocami i śmiertelnikami nie mającymi wystarczająco tyle szczęścia, by mieć bardziej bezpośredni dostęp do bogów. Cesarzowie muszą utrzymywać także niesforne duchy krainy w szeregu, a kiedy naturalne katastrofy przydarzają się ich światom, oznacza to iż ludzie nie nie zadowolili mocy w jakiś sposób.

Bogowie chińscy

Aokuang.icon Change.icon T ErLangShen Default Icon Guan.icon Hebo.icon Houyi.icon T JingWei Default Icon Nezha.icon Nuwa.icon Sunwukong.icon T XingTian Default Icon Zhongkui.icon