FANDOM


NewUI Pantheon Japoński
Flag japanese

Panteon japoński — wyznawcy tego panteonu są zwani wyspiarzami, cywilizowanym ludem, który jednakże okazjonalnie folguje sobie w barbarzyństwie. Założyli dynastie i ustanowili tradycje wywołujące wstyd u wielu kultur i oczekują innych śmiertelników by to uznawali. Wciąż wiedzą jak się zaadaptować i dokładnie dlatego ich moce wciąż przebywają na planach - przynajmniej tak niesie śpiewka. Może też być nawet tak, że kiedy kształtują się na powszechnej myśli, tak samo kształtuje się powszechna myśl w ich własnym marzeniu. Jest to Jedność Kręgów - coś, co ten panteon zdaje się dobrze rozumieć.